Geef je gezondheid niet uit handen!|info@scienceinhealth.eu

Eet wat meer modder!

//Eet wat meer modder!

Eet wat meer modder!

Wat kan modder nu betekenen voor je gezondheid vraagt u zich af? Enorm veel kan ik u vertellen. Maar wees niet bang, u hoeft de titel niet letterlijk te nemen uiteraard.
Laat me dit even verduidelijken.
We starten bij het microbioom. Dit kan je zien als de verzamelnaam voor alle bacterieën, schimmels, parasieten en virussen in je maag-darm stelsel. Deze miljaren aan organismen leven met ons samen in symbiose. Dit wil zeggen dat we elkaar nodig hebben om te overleven en optimaal te functioneren. Het belang van ons microbioom is lang onderschat en kan zelfs niet overschat worden.
Het microbioom is het belangrijkste orgaan in ons lichaam wat betreft metabole processen. Het steekt hierin zelfs onze lever voorbij. Deze veelheid aan organisme in onze darmen staan onder andere in voor het aanmaken van:

 • Veel verschillende vitamines, waaronder vitamines uit het B-complex en vitamine K

 • Neurotransmitters: Onder andere het grootste deel van serotonine en dopamine wordt aangemaakt in onze darmen, maar ook andere neurotransmitters zoals GABA en glutamaat.

 • Korte keten vetzuren (SCFA), zoals propionaat en butyraat. Deze zijn van noodzakelijk belang voor de gezondheid van onze darmen. Meer bepaald voor de aanmaak van slijmvlies van onze darmwand.

 • Het aanmaken van micro-RNA. Dit zijn kopie’s van zeer korte stukjes DNA die in ons lichaam werken als een soort aan en uit switch van onze genen. Dit micro-RNA bepaalt mee te expressie van onze genen en heeft daarmee een heel belangrijke rol in ons functioneren.

Het moet duidelijk zijn dat voldoende van de juiste darmflora zeer belangrijk is voor een goede gezondheid. En dat te weinig van de goede organisme kan leiden tot:

 • Vitamine tekort

 • Tekort aan serotonine (depressie, humeurigheid, slecht slapen,…), tekort aan dopamine (ADHD, autisme, Parkinson,…), tekort aan GABA (Aautisme, ADHD, angst stoornissen)

 • Ontstoken of lekkende darmwand (Crohn, asthma, glutenintolerantie, auto-immuun ziektes)

 • Obesitas

Het microbioom kan worden aanzien als een apart orgaan. Met name onze tweede hersenen. Deze tweede hersenen kunnen ons gedrag en gezondheid niet alleen beinvloeden door het aanmaken van neurotransmitters, micro-RNA en vitamines. Maar ook door rechtstreeks signalen te geven aan onze hersenen via de vagus zenuw.

“Ons microbioom kan aanzien worden als een tweede stel hersenen”

Studies bij ratten, maar ook reeds enkele bij mensen hebben al aangetoond dat verschillende facetten van ons gedrag sterk beïnvloed wordt door ons microbioom. Enkele voorbeelden zijn: Intro- of extravert gedrag, eetgedrag en voedselkeuzes, empathie, angstigheid, … Diezelfde studies hebben ook getoond dat door wijzigingen aan te brengen in onze darmflora het gedrag volledig kan wijzigen. Dit zal in de nabije toekomst leiden tot een nieuw gamma aan medicatie genaamd de psychobiotica.

Bij zeer veel neurologische aandoeningen (autisme, ADHD, MS, depressie,…) werd al afwijkingen in het microbioom van de patiënten vastgesteld. De eerste studies die getracht hebben het microbioom te wijzigen in deze patiënten gaven bijzonder goede resultaten met nagenoeg geen non-responders.

In een gezonde persoon kan men het microbioom vergelijken met een oerwoud: een veelheid van verschillende organisme die dicht op elkaar samenleven en mekaar helpen. Het microbioom van de meeste westerlingen ziet er meer uit als een savanne of wei met gras, onkruid en enkele koeien of schapen. Slechts enkele organisme aanwezig, een lage diversiteit en ongewenste organisme die ons ziek maken.
Hoe is deze shift in ons microbioom tot stand gekomen?
Dit kan men toeschrijven leef en eetgedrag van een westerling:

 • Regelmatig gebruik van anti-biotica bij banaliteiten. Deze anti-biotica maken ook alle goede darmbacteriën dood.

 • Veel te weinig vezels in het dieet. Vezels zijn de voeding voor onze darmbacterien. Vele mensen komen misschien aan 15 gram vezels per dag, terwijl we minstens 100 gram vezels uit veel verschillende bronnen dagelijks tot ons zouden moeten nemen (vezels uit groenten en fruit, maar ook uit zaden, noten en peulvruchten). Onze goede darmbacterien zijn letterlijk aan het verhongeren.

 • Te hygiënisch leven. Veelvuldig gebruik van kuisproducten met bleekwater. We zijn te weinig buiten in de natuur en met onze handen en voeten in de grond.

 • Teveel gebruik van Roundup en andere pesticiden. Glyfosaat, het werkende bestanddeel uit Roundup werd oorspronkelijk gepatenteerd als een anti-bioticum. Door dit veelvuldig te gebruiken op onze velden en tuinen, doden we ook alle nuttige organisme in onze bodem, die zo niet meer in onze voeding en dus darmen kunnen terrecht komen.

Het belang van een goede darmflora voor onze gezondheid begint ondertussen door te sijpelen met de consument en de supplementen-sector is hierop gesprongen door het aanbieden van verschillende soorten pro-biotica. Deze supplementen hebben zeker hun nut en werking. Maar schieten volledig te kort in wat eigenlijk ons hoofddoel zou moeten zijn. Het herstellen van ons microbioom of darmflora. De probiotische supplmenten (yoghurt, capsules,…) bevatten één of enkele stammen van bacterien. Deze zijn meestal slechts bezoekers van onze darm. Dit wil zeggen dat ze geen blijvende bewoners worden van onze darm en dus slechts een zeer tijdelijk effect hebben op onze gezondheid.
De twee enige oplossingen die ons microbioom en dus onze gezondheid kunnen herstellen en een zeer stabiel en uitgebreid eco-systeem van bacteriën, virussen, schimmels en parasieten, zijn enerzijds stoelgangtransplantaties en anderzijds de methode die ik hieronder even wil toelichten.

Van een savanne terug naar een oerwoud.

Deze kan je bekijken als nieuwe goede “meststoffen” te gebruiken op onze “wei” (darmen), meer bepaald vele vormen van vezels te integreren in ons dieet ( vezels uit groenten en fruit, maar ook uit zaden, noten en peulvruchten) en het planten van vele nieuwe plantjes en dieren op onze wei door het veelvuldig in contact te komen met alle eco-systemen van micro-organismen in de natuur. Dit kan je concreet vertalen in:

 • Ga wandelen/sporten in de natuur

 • Kom met je handen meer in de grond in de vorm van tuinieren of het rapen/verzamelen van noten, kastanjes, … en was je handen niet achteraf!!!

 • Eet meer rauw biologische groenten en fruit dat je NIET hebt gewassen. Idealiter komt er zo wat micro-organisme uit de grond in je lichaam.

 • Laat je kinderen in de modder spelen

 •  …

 

 

By | 2018-01-08T17:50:15+00:00 December 7th, 2017|Microbioom|4 Comments